sCOOL web

 Informační webové stránky sCOOL web jsme vytvořili k soutěži školních webů. Zároveň jsme se také stali technickým garantem celého projektu.

Naším cílem je vytvořit tradici pravidelně každoročně pořádané celostátní soutěže o nejlepší web školy, které se budou moci zúčastnit základní a střední školy. Zároveň k tomuto tématu pořádat každý rok odbornou konferenci pro soutěžící subjekty. Kritéria soutěže jsme se snažili koncipovat komplexně tak, aby reflektovala nejen praktickou využitelnost pro uživatele, technickou kvalitu, zahrnutí moderních trendů a dokonalý design, ale i takový obsah, který bude školu otevírat veřejnosti a nadstandardně s ní komunikovat. Chceme být především nápomocni školám, proto je naše soutěžní kritéria možno brát i jako neoficiální evaluační rámec školního webu. Není třeba se přihlašovat do soutěže, pokud si zatím ještě příliš nevěříte, i tak se můžete inspirovat, co se dá na vašich stránkách dále vylepšit.