Nadace Agrofert - tiskoviny

Pro Nadaci AGROFERT jsme vedle celého vizuálního stylu a hlavních webových stránek nadace vytvořili také prezentační materiály.

Nadace AGROFERT sleduje potřeby v České republice ve vybraných oblastech a snaží se pomáhat přesně tam, kde je to třeba. Nadace svou činnost realizuje převážně formou finančního příspěvku. Nadace přispívá především nekomerčním právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti.