Proproton.cz - webové stránky

Vytvořili jsme webové stránky pro nadační fond ProProton.

Nadační fond pro protonovou terapii pomáhá onkologickým pacientům ve zpřístupnění moderní účinné léčby – protonové terapie. Aby se člověk mohl správně rozhodnout, potřebuje pravdivé a komplexní informace. Osvěta a šíření informací o existenci protonové léčby, o jejích výhodách a výsledcích je tedy vůbec prvním krokem na cestě, aby se tato možnost dostala ke všem , kteří ji mohou potřebovat. Druhým krokem je konkrétní pomoc především dětským pacientům a mladistvým, k překonání byrokratických překážek tak, aby měli šanci se k uzdravující léčbě dostat opravdu včas.